Columns

Publicaties > Columns

soa-poli12015 Soa-poli: Waar is de GGD in godsnaam mee bezig?

Sinds begin 2015 heeft de ggd zijn soa-policy gewijzigd. Onder druk van het ministerie van Volksgezondheid moet het aantal consulten fors worden verminderd. Dat aantal moet terug naar het niveau in 2013, en de komende jaren blijft dat zo. Wat betekent deze forse bezuiniging in de praktijk? Hoe kun je zelf de wachttijd verkorten? En hoe kijkt de GGD zelf tegen de verslechtering van hun dienstverlening aan?

Lees hier aflevering 1 Soapoli1 (PDF)

Lees hier aflevering 2 Soapoli2 (PDF)

Lees hier aflevering 3 Soapoli3 (PDF)

gynaecologenstoel2014: AIN-screening: En daar lig  je dan met de benen omhoog en je kont open…

In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam worden homomannen met hiv gescreend op AIN, de voorstadia van anuskanker. Voor de website Poz&Proud doe ik verslag van wat zo’n screening – en behandeling – inhoudt en hoe ik me daarbij voel.

Lees hier aflevering 1 AIN column1 (PDF)

Lees hier aflevering 2 AIN column2 (PDF)

Lees hier aflevering 3 AIN-column3 (PDF)

Lees hier aflevering 4 AIN-column4 (PDF)

Lees hier aflevering 5 AIN-column5 (PDF)

Lees hier aflevering 6 AIN-column6 (PDF)

Lees hier aflevering 7 AIN-column7 (PDF)

lees hier aflevering 8 AIN-column8 (PDF)

lees hier aflevering 9 AIN-column9 (PDF)