Debat

Publicaties > Debat

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

11.10.2012 | Onaangepast in de bijstand
Een onaangepast uiterlijk of een slechte beheersing van het Nederlands belemmeren mensen in de bijstand bij het vinden van een baan. Sancties zouden volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau helpen, maar worden door klantmanagers weinig opgelegd. Is dat maatschappelijk aanvaardbaar?
2012-10-11-onaangepast-in-de-bijstand (PDF)

 

 

Illustratie: Berend Vonk
Illustratie: Berend Vonk

2012 Wel of niet bezuinigen op welzijn

Vakbond Abvakao FNV roept welzijnswerkers op de wethouder in hun woonplaats te vragen niet meer te bezuinigen op welzijnswerk Anders ‘stort ons sociale bouwwerk in elkaar’. Is de nood echt zo hoog?

 

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2012 Zorgplicht voor familie

Zorginstelling Vierstroom wil familieleden verplichten een steentje bij te dragen aan de ondersteuning van hun dierbare die in de instelling verblijft. Een goed idee?

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2012 Verplichte lessen over homoseksualiteit

Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft bepaald dat scholen verplicht zijn lessen over seksuele diversiteit (homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders) aan te bieden. Een goed idee?

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2012 De AOW-leeftijd gaat omhoog

De Kunduz-coalitie (VVD, CDA, D66, GroenLinks en CU) heeft besloten dat de pensioenleeftijd volgend jaar al omhoog gaat. In 2013 met één maand en de jaren daarna met twee of drie maanden per jaar, zodat de pensioenleeftijd uiterlijk in 2019 66 is en in 2024 op 67 uitkomt. Een goed idee?

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2012 Hoe onpartijdig is de klachtenprocedure in de zorg?

Uit onderzoek van NIVEL: en artsenfederatie KNMG blijkt dat patiënten weinig vertrouwen hebben in een goede afhandeling van hun klachten in de zorg. Artsen vinden echter in grote meerderheid dat de klachtenprocedures eerlijk en onpartijdig zijn.

 

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2012 Meer accijns op alcohol

Verslavingszorginstellingen stellen voor om de accijns op alcohol met 50 procent te verhogen. Goed voor de gezondheid – er wordt minder gedronken, en voor de schatkist – er komt meer geld in het laatje. Goed idee?

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2012 Eigen daklozen eerst

Steeds meer gemeenten sluiten de (winter)opvang van dak- en thuislozen voor daklozen van buiten de regio. Is zo’n beleid van eigen daklozen eerst acceptabel?

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2011 Ouderen laten betalen met hun huis

Ouderen moeten in de toekomst de waarde van hun huis gebruiken om hun zorg te betalen. Dat vindt Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een goed idee?

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2011 Poolse krachten in de zorg

Onlangs wijdde de tv-rubriek EenVandaag een reportage aan een verpleeghuis waar Poolse invalkrachten in de zomer werken. Is dat een goede oplossing voor het personeelstekort in de zorg?

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2011 Verstandelijk gehandicapten nooit meer dan minimumloon

De commissie Toekomst en Transitie Sociale Werkvoorziening presenteerde onlangs haar visie op de toekomst van de sociale werkplaatsen. Zij adviseerde onder meer om nieuwe gehandicapte werknemers niet meer onder de ‘dure’ cao van de sociale werkvoorziening te laten vallen. Een goed idee?

 

 

Kaspar Mengelberg-foto

Foto: Frank Ruiter

2011 Hanteer stigma niet als gelegenheidsargument

In de discussie rond dbc’s en privacy sluiten de voorstanders van het dbc-systeem wel heel makkelijk de ogen voor de harde realiteit van het stigma dat op psychiatrische – en andere – aandoeningen rust. Bedenk een goed plan om het stigma te bestrijden, maar doe dat niet over de rug van patiënten.  Zie ook de DeVrijePsych en het interview dat ik in 2005 heb gemaakt met de Amsterdamse psychiater Kaspar Mengelberg die een van de oprichters is van DeVrijePsych: Interview_-_Kaspar_Mengelberg_s_lofzang_over_professionele_autonomie (PDF)

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2011 Niet alleen IQ bepaalt zorgbehoefte

Het kabinet stelt voor om de AWBZ-zorg te beperken tot verstandelijk gehandicapten met een IQ onder de 70. Moeten we dat willen?

 

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2010 Nederland in 2020 armoedevrij?

Dit jaar is uitgeroepen tot het Europese Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Hebben mensen die hier in armoede leven iets gemerkt van dat speciale jaar?

 

 

 

2010 Geen meldcode maar een meldplicht

Kindermishandeling lijkt een onuitroeibaar kwaad. Rond 2010 kwam het toenmalige kabinet met het voorstel om een meldcode voor professionals verplicht te stellen. In een opiniestuk betoogde ik dat kinderen met zo’n papieren maatregel niet geholpen zijn. Alleen een meldplicht biedt soelaas: Geen meldcode maar een meldplicht . Inmiddels is er een wettelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Maar daarmee is het debat beslist nog niet voorbij, zie bijvoorbeeld de voortdurende discuusies in de groep Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling op LinkedIn.

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2010 Mantelzorgplicht voor iedereen?

De zorg wordt onbetaalbaar. Het is hoog tijd dat er een mantelzorgplicht komt, net als in Griekenland. Familie, vrienden en naasten moeten dan voor hun oude en zieke familieleden zorgen. Ook jonggepensioneerden hebben hierin een taak. Een goed idee?

 

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2010 Alfahulpen op de schopstoel

Het ministerie van VWS heeft onlangs de subsidieregeling voor thuiszorginstellingen beëindigd om alphahulpen in dienst te nemen. Is dit geen mooi moment om helemaal een punt te zetten achter de
alphahulp in de thuiszorg?

 

 

Illustratie: Bernd Vonk

Illustratie: Bernd Vonk

2010 Eigen Kracht is terecht populair

Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je problemen. En samen met mensen uit je netwerk een oplossing vinden. Dat is de kern van Eigen Kracht Conferenties. De populariteit van die aanpak – met slechts begeleiding op afstand – groeit enorm. Maar is de werkwijze feitelijk niet gewoon lekker goedkoop voor de overheid én een motie van wantrouwen tegen professionele hulpverleners?

 

Illustratie: Berend Vonk

Illustratie: Berend Vonk

2010 Economie belangrijker dan integratie

De problemen met integratie zijn uit de collegeakkoorden in de grotere gemeenten verdwenen. Zo blijkt uit onderzoek van Nicis, het onderzoeksinstituut voor de steden. De economie is nu belangrijker. Is dat terecht?

 

 

Illustratie:Berend Vonk

Illustratie:Berend Vonk

2010 Wordt de allochtoon de nieuwe Nederlander?

Eerder wilde minister van justitie Hirsch Ballin al van de termen allochtoon en autochtoon af. Onlangs sprak minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) hem dat na. Zijn voorkeur gaat uit naar de benaming: nieuwe Nederlander. Afscheid nemen van het woord allochtoon, een goede zaak?